⚡️ SOLDES D'ÉTÉ 2022 ⚡️ Livraisons & Retours Gratuits

Warunki sprzedaży

Ogólne warunki sprzedaży

WARUNKI SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA

----

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez Passion coast. Na tej stronie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do wybrzeża Pasji. Passion Coast oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając tę ​​witrynę i/lub kupując jeden z naszych produktów, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Ogólne warunki sprzedaży”, „Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania”, „Warunki”), w tym dodatkowe warunki i zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników przeglądających witrynę, którzy są sprzedawcami, klientami, handlowcami i/lub twórcami treści.

Proszę przeczytać niniejsze Warunki oraz warunki sprzedaży i użytkowania przed wejściem na naszą stronę internetową lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części tej witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie możesz uzyskiwać dostępu do strony internetowej ani korzystać z oferowanych w niej usług. Jeśli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje i narzędzia, które zostaną następnie dodane do tego sklepu, również zostaną z zastrzeżeniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez zamieszczanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie tej strony, aby sprawdzić, czy zostały wprowadzone jakieś zmiany. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify Inc. Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi dla Ciebie.


ARTYKUŁ 1 – WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu sprzedaży i użytkowania, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletność w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania i że wyraziłeś zgodę na zezwolenie dowolnej osobie niepełnoletniej na korzystanie z tej witryny.

Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu jest zabronione, a Ty, korzystając z Usługi, nie możesz naruszać praw swojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).
Nie wolno przesyłać robaków, wirusów ani żadnego innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Wszelkie naruszenie lub naruszenie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.


ARTYKUŁ 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do usług dowolnej osobie w dowolnym momencie. z jakiegokolwiek powodu

rozumiesz, że Twoje treści (z wyjątkiem informacji o Twojej karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej, co oznacza (a) transmisję w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontakt na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały uwzględnione dla Twojej wygody i nie mają na celu ograniczenia ani wpływu na niniejsze Warunki.


ARTYKUŁ 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić jedynego źródła informacji do podejmowania decyzji bez wcześniejszego zapoznania się z dokładniejszymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli zdecydujesz się polegać na treściach prezentowanych na tej stronie, robisz to na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Te wcześniejsze informacje ze względu na swój charakter nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ARTYKUŁ 4 – ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (i dowolnej części lub treści Usługi) w dowolnym momencie bez powiadomienia i w dowolnym czasie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy )

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotom lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać kolory tak wyraźnie, jak to możliwe, a obrazy naszych produktów, które pojawiają się na nasz sklep. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na monitorze komputera będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie i w dowolnym regionie geograficznym lub jurysdykcja. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów i ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów prezentowane na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów, które uzyskałeś lub kupiłeś, spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione


ARTYKUŁ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZLICZEŃ I KONT

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy zmienimy zamówienie lub je anulujemy, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z Tobą pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu mogą wyglądać na pochodzące od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się podać aktualne, kompletne informacje o zamówieniu i koncie i dokładne dla wszystkich zamówień złożonych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą, jeśli to konieczne.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nasze Zwroty Polityka.


ARTYKUŁ 7 – NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, w odniesieniu do których nie mamy monitorowanie, kontrola lub wpływ.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich jak” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub związanej z korzystaniem z takich opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli korzystasz z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny, robisz to na własne ryzyko i własne ryzyka, dyskrecji i powinieneś zapoznać się z warunkami, na których takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub nowe funkcje na naszą witrynę (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i nowe usługi będą również podlegać niniejszym Ogólnym warunkom sprzedaży i użytkowania.


ARTYKUŁ 8 – LINKI DO OSÓB TRZECICH
Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki stron trzecich na tej stronie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy zobowiązani do przeglądania ani oceny treści lub dokładności takich witryn i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, witryny internetowe, produkty, usługi lub inne materiały dostępne w tych witrynach stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakąkolwiek inną transakcją dokonaną w związku z tymi witrynami stron trzecich. Przeczytaj uważnie zasady i praktyki stron trzecich i upewnij się, że je rozumiesz przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję.Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych stron trzecich należy składać tym samym stronom trzecim


ARTYKUŁ 9 – UWAGI, SUGESTIE I INNE ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiałów, zarówno online, e-mailem, pocztą lub w inny sposób (łącznie „Komentarze”), udzielasz nam prawa, w dowolnym czasie i bez ograniczeń, do edycji, kopiowania, publikowania, rozpowszechniania, tłumaczenia i innego wykorzystania w dowolnych mediach wszelkie komentarze, które do nas przesyłasz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) wypłacić komukolwiek odszkodowanie za wszelkie przekazane uwagi; (3) odpowiadanie na komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które uważamy, według naszego wyłącznego uznania, za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, obelżywe, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia lub naruszające jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się publikować komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych prawa osobiste lub majątkowe. Zgadzasz się również, że Twoje komentarze nie będą zawierać żadnych materiałów niezgodnych z prawem, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś, kim nie jesteś, ani próbować wprowadzać nas i/lub strony trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz pełną odpowiedzialność za wszystkie publikowane komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.


ARTYKUŁ 10 – DANE OSOBOWE
Przesyłanie Twoich danych osobowych do naszego sklepu podlega naszej Polityce Prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.


ARTYKUŁ 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Od czasu do czasu mogą wystąpić informacje w naszej witrynie lub w Usłudze zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, terminów dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości, pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej są niedokładne, i to w dowolnym momencie bez powiadomienia (w tym po złożyć zamówienie).

Nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania jakichkolwiek informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej powiązanej z witryną, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo.Żadna ustalona data aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej nie powinna być podstawą do stwierdzenia, że ​​informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek innej powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.t8>

ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE KORZYSTANIE

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Użytkowania, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości : a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) w celu nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszanie jakiegokolwiek rozporządzenia regionalnego lub jakiegokolwiek prawa, zasady lub rozporządzenia międzynarodowego, federalnego, prowincjonalnego lub stanowego; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób zagrażający funkcjonalności lub działaniu Usługi lub jakiejkolwiek innej powiązanej, niezależnej strony internetowej lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) w celu spamowania, wyłudzania informacji, przejmowania domeny, wyłudzania informacji, przeglądania, eksplorowania lub skanowania sieci (lub innych zasobów); (j) do celów obscenicznych lub niemoralnych; lub (k) w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie jakichkolwiek niedozwolonych zastosowań.


ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać dzięki korzystaniu z Usługi będą dokładne lub niezawodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy przerwać Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.
Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi świadczone za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie zaznaczyliśmy inaczej) świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” do użytku, bez reprezentacji, bez gwarancji i bez jakichkolwiek warunków , wyraźne lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

Passion Coast, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, szkody przypadkowe, karne, specjalne lub wynikowe wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, przychody, oszczędności, dane, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (nawet w wyniku zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób , wynikające z korzystania przez Ciebie z dowolnej usługi lub produktu z tej Usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) opublikowanej, przekazanej lub w inny sposób udostępnionej za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości ich wystąpienia.Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody, nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Ty zgadzają się zabezpieczyć Passion coast, naszą firmę macierzystą, spółki zależne, podmioty stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, zabezpieczyć przed odpowiedzialnością, bronić i chronić przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, dokonane przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których się odnoszą naruszenia lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.


ARTYKUŁ 15 - ROZDZIELNOŚĆ

W jeżeli postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie to może być jednak stosowane w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo, a niemająca zastosowania część musi być uznana za oddzieloną od niniejszych Ogólnych warunków Warunki sprzedaży i użytkowania, to rozdzielenie nie ma wpływu na ważność i zastosowanie wszystkich pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nie . Możesz wypowiedzieć niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli uznamy, według naszego wyłącznego uznania, że zawiedziesz lub jeśli podejrzewamy, że nie byłeś w stanie spełnić warunków niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty włącznie z datą wypowiedzenia i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).


ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Wszelkie niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedaż i użytkowanie nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania lub jakiekolwiek inne zasady lub zasady opublikowane przez nas na tej stronie lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulujące korzystanie z Usługi oraz zastępują wszystkie wcześniejsze komunikaty, propozycje i umowy, a także równoczesne, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków sprzedaży i użytkowania).

Wszelkie niejasności co do interpretacji niniejszych Warunków Warunki sprzedaży i użytkowania nie będą interpretowane na niekorzyść strony red..


ARTYKUŁ 18 – WŁAŚCIWE PRAWO

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania, jak również każda inna odrębna umowa za pośrednictwem które świadczymy Państwu Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Lytchett House, 13 Freeland Park, Wareham Road, Poole, Dorset, BH16 6FA - Wielka Brytania

ARTYKUŁ 19 – ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzenia, czy zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany. Dalsze korzystanie z naszej witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych zmian.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania prosimy kierować do nas na adres contact@passion-coast.com
.
SERVICE CLIENT 24/7

Notre équipe est à votre disposition pour toute question sur nos articles ou votre commande

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne sont 100% Sécurisés avec Stripe & Paypal.

LIVRAISON GRATUITE

Nous expédions gratuitement, sous 24/48H dans le monde entier !

ENCHANTÉ OU REMBOURSÉ

Chez Passion Coast, c'est 30 jours pour changer d'avis, plutôt sympa, non ?