Livraisons & Retours Gratuits

Instrukcja obsługi DIDEEP i instrukcje bezpieczeństwa

Preambuła

Dziękujemy za wybranie DiDeep. Teraz możesz swobodnie oddychać pod wodą dzięki sprzętowi wykonanemu i zaprojektowanemu przy współpracy początkujących i doświadczonych płetwonurków.

Na początek, przed użyciem produktu DiDeep po raz pierwszy, bardzo ważne jest uważne przeczytanie całej instrukcji obsługi.


Zawsze upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej instrukcji, niezależnie od użytkownika. DiDeep nie może być pociągnięty do odpowiedzialności w przypadku poważnego wypadku lub urazu powstałego w wyniku nieprzestrzegania dostarczonych instrukcji.


DiDeep został opracowany do użytku na morzu lub w basenach. Użycie w innym środowisku może potencjalnie przyspieszyć starzenie się sprzętu. DiDeep zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania instrukcji bez uprzedzenia.


Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego aktualną wersją. Instrukcję obsługi należy przechowywać przez cały okres użytkowania produktu. Zaktualizowana wersja dostępna jest również na stronie www.DiDeep.com.


Możesz również zapoznać się bezpośrednio na naszej stronie internetowej z naszą sekcją pomocy zawierającą filmy/samouczki. Na końcu niektórych części wskazano słowo „OSTRZEŻENIA”, aby podkreślić konkretną sytuację, którą należy wziąć pod uwagę w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka. Przed wejściem na pokład samolotu podczas podróży, zbiornik nie może być pod ciśnieniem. Może zajść konieczność oddzielenia zbiornika od butli poprzez odkręcenie go od regulatora. Aby to zrobić, po prostu odkręć (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) 2 elementy. Te 2 elementy należy skręcić oryginalnym O-ringiem dostarczonym przez firmę DiDeep, z momentem 90 Nm (wg producenta regulatora). Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami za ponowny montaż urządzenia odpowiadacie Państwo.


INSTRUKCJE OBOWIĄZUJĄCE POSTĘPOWAĆ

NIGDY nie wstrzymuj oddechu, oddychaj nieprzerwanie, NIGDY nie wynurzaj się szybciej niż pęcherzyki powietrza Używaj sprzętu na PŁYTKIEJ głębokości Monitoruj swój manometr BARDZO REGULARNE UŻYWANIE ZABRONIONE BEZ ZNAJOMOŚCI NIEBEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA 1/14 Spis treści 1 Zawartość zestawu (w zależności od opakowania i opcji) 3 2. Ostrzeżenia 3 3. Prezentacja produktu 4 4. Charakterystyka techniczna 6 5. Ogólne środki ostrożności 6 5.1. Przed nurkowaniem 6 5.2 Podczas nurkowania 7 5.3 Po nurkowaniu 7 6. Uzupełnianie sprężonego powietrza 7 6.1. Ręczna pompa wysokociśnieniowa 8 6.2. Stacja paliw 8 6.3. Sprężarka 12 V 9 7. Zagrożenia 9 8. Przechowywanie 9 9. Konserwacja i pielęgnacja 10 10. Gwarancja 10 11. Normy i przepisy 11 12. Zachowania, których należy przestrzegać podczas nurkowania 11 ZAŁĄCZNIK 14 2/14 1. Zawartość zestawu ( w zależności od opakowania i opcji) ● 1 butla do nurkowania 0,5 l (z aluminium dla DiDeep Alu) lub 0,48 l (z kompozytu dla DiDeep Carbon) ● 1 regulator (z ustnikiem i manometrem) ● 1 stacja napełniania DIN lub Yoke (jeśli wybierz tę opcję) ● 1 pompa ręczna (jeśli wybierzesz tę opcję) ● 1 sprężarka 12 V (jeśli wybierzesz tę opcję) ● 1 falownik 12-110/220 V (jeśli wybierzesz tę opcję) ● 1 ręczna i 2 bezpieczeństwa instrukcje.Ostrzeżenia ● Radzimy użytkownikom przestrzegać podstawowych zasad nurkowania ustanowionych przez autoryzowane organizacje ● Jakiekolwiek użycie bez uwzględnienia zasad bezpieczeństwa naraża użytkownika na niebezpieczeństwo ● Sprzętu DiDeep nie wolno używać z dopływem powietrza z powierzchni ● Użytkownik nie musi zespoły oprócz tych, które są przeznaczone do tego celu ● Żadna część ani element wyposażenia DiDeep, pompy ręcznej lub kompresora nigdy nie powinny być używane z żadnym innym urządzeniem Może to unieważnić gwarancję i narazić użytkowników na ryzyko ● Zalecany minimalny wiek użytkowania sprzętu DiDeep ma osiem lat (pod nadzorem osoby dorosłej) ● Części urządzenia nigdy nie powinny być smarowane, może to spowodować uszkodzenie urządzenia i uszczelnień ● Użytkownik powinien zawsze poprawnie odczytywać właściwą jednostkę ciśnienia (bar lub PSI) na manometrze(-ach) OSTRZEŻENIA ● Korzystanie z DiDeep na głębokości poniżej 3 m (10 stóp) jest zabronione przez osoby, które nie podążały za specyficzną formacją nurkowania z oficjalnym centrum 3/14 3. Prezentacja produktu 4/14 5 / 14 4. Charakterystyka techniczna DiDeep ● Objętość wody w zbiorniku wewnętrznym: 0,5 l (30 in3) dla DiDeep Alu i 0,48 l (29 in3) dla DiDeep Carbon ● Maksymalne dozwolone ciśnienie (PS): 200 barów (3 000 psi) dla DiDeep Alu , 250 bar (3750 psi) dla DiDeep Carbon ● Temperatura pracy: +10°C / +40°C (50°F/104°F) ● Waga: 1,1 kg (2, 4 funty) pusty dla DiDeep Alu / 0,9 kg (2 funty) pusty dla DiDeep Carbon ● Wymiary: 29x7 cm (11,4x2,8 cala) dla DiDeep Alu / 32x6 cm (12,6x2,4 cala) dla DiDeep Carbon ● Maksymalna dopuszczalna głębokość robocza: 3 m (10 stóp) ● Maksymalna głębokość operacyjna sprzętu (dozwolona dla certyfikowanych nurków na podstawie ich uprawnień nurkowych): 50 m (164 ft) Pompa ręczna: ● Maksymalne dozwolone ciśnienie: 250 ba rs (3750 PSI) ● Wymiary (wys. x szer.): 60 x 18 cm (23,6 x 7,1 cala) ● Waga: 2 kg (4,4 funta) Sprężarka 12 V ● Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 300 barów (4500 PSI) ● Wymiary (wys. x szer.): 20 x 20 x 10 cm (7,9x7,9x3,9 cala) ● Waga: 6 kg (13,2 funta) bez falownika i 6,5 kg (14,3 funta) 5. Ogólne środki ostrożności dotyczące użytkowania ● Ze względu na jego istotną funkcję należy zawsze używać go ostrożnie ● Nigdy nie używaj siły na siłę zawór ● Gdy sprzęt DiDeep nie jest używany, nie pozostawiaj automatu pod ciśnieniem, przedmuchaj powietrze za pomocą membrany ● Nadmierne naprężenie wywierane na membranę może powodować nadmierne wydalanie powietrza. Aby go zatrzymać, podłącz ustnik ● Unikaj wystawiania sprzętu DiDeep, ręcznej pompki lub kompresora 12 V na kontakt z piaskiem lub jakimkolwiek innym przedmiotem ● Nie wystawiaj sprzętu na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas ● Przy pierwszym użyciu wykonaj test pełnego zbiornika przed wejściem do wody, aby ocenić, jak się czujesz


OSTRZEŻENIA


 • W przypadku wycieku lub podejrzenia nieprawidłowego działania, trzymaj uszy z dala od urządzenia, zamknij zawór, zapoznaj się z niniejszą instrukcją iw razie potrzeby skontaktuj się ze sprzedawcą." 5.1.Przed nurkowaniem
 • Nawet w dobrym zdrowiu wszyscy użytkownicy powinni skonsultować się z lekarzem 6/14 ● Przed nurkowaniem lub napełnianiem należy sprawdzić wzrokowo sprzęt (może się zdarzyć, że automat trochę się odkręci)
 • Wykonaj 2-3 cykle wdechu/wydechu przed wejściem do wody, aby sprawdzić prawidłowe działanie
 • Nigdy nie obracaj (oprócz tych przeznaczonych do tego celu) elementu po zwiększeniu ciśnienia
 • Dostosuj swoje nurkowanie do nadciśnienia 52 Podczas nurkowania ● Zawsze oddychaj płynnie i nieprzerwanie
 • Sprzętu nie należy używać w wodzie o temperaturze niższej niż +10°C (50°F)
 • Sprzęt DiDeep powinien być używany tylko przez jedną osobę naraz ● Maksymalna dozwolona głębokość to 3 m (10 stóp)
 • Regularnie sprawdzaj pozostałe ciśnienie w zbiorniku za pomocą manometru ● Użytkownik musi pozostać na powierzchni, gdy pozostałe ciśnienie jest równe lub mniejsze niż 50 barów (725 PSI) (czerwona strefa manometru)
 • Przestań nurkować w przypadku wycieku ze sprzętu DiDeep, a następnie powoli wynurz się na powierzchnię ● Zaplanuj zaprzestanie korzystania ze sprzętu przed całkowitym wyczerpaniem sprężonego powietrza OSTRZEŻENIA
 • Nigdy nie wynurzaj się na powierzchnię szybciej niż pęcherzyki powietrza ● Przestań nurkować, jeśli odczuwasz dyskomfort ucha lub zatok, i nie nurkuj, jeśli masz przeziębienie
 • NIGDY nie zatrzymuj oddechu podczas schodzenia lub wynurzania ● Nie zanurzaj sprzętu DiDeep, gdy nie jest pod ciśnieniem 5.3 Po nurkowaniu Po ​​użyciu sprzętu DiDeep postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:" ● Opróżnij automat, naciskając membranę
 • t2>
 • Przepłucz sprzęt czystą wodą
 • Pozostaw urządzenie do wyschnięcia Nie używaj aerozoli ani innych rozpuszczalników do czyszczenia OSTRZEŻENIA Czyszczenie regulatora należy wykonywać delikatnie. Zbyt silny strumień wody przez ustnik może uszkodzić wewnętrzną membranę 6. Uzupełnienie sprężonym powietrzem
 • Za jakość sprężonego powietrza odpowiada osoba napełniająca zbiornik
 • W przypadku różnicy między ciśnieniem w zbiorniku do napełniania a manometrem zbiornika, który ma być napełniony, należy wziąć pod uwagę wyższą wartość. OSTRZEŻENIA 7/14
 • Sprzętu DiDeep Alu nie wolno napełniać ciśnieniem większym niż 200 barów (3000 psi). ● Upewnienie się należy do osoby odpowiedzialnej za napełnianie zbiornika.
 • Sprzętu DiDeep Carbon nie należy napełniać ciśnieniem większym niż 250 barów (3750 psi).
 • Upewnienie się należy do osoby odpowiedzialnej za napełnienie zbiornika. 6.1. Wysokociśnieniowa pompa ręczna Aby naładować sprzęt DiDeep za pomocą ręcznej pompki, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 • Pociągnij żeński zacisk pompy przed włożeniem męskiego zacisku regulatora („klik” = dobre połączenie) - Pompuj do żądanego ciśnienia (maks. 250 bar / 3750 psi) - Otwórz zawór pompy
 • t2>
 • Zaleca się, aby nie używać pompy nieprzerwanie przez ponad 5 minut. Potrzebny jest krótki czas chłodzenia
 • Pomiędzy każdym cyklem pompowania można opróżnić pompę, aby umożliwić ostygnięcie podstawy (pozostawić podłączony zbiornik)
 • Optymalny cykl pompowania wygląda następująco: 2 min 30 pompowania - krótka przerwa - pompowanie ponownie...
 • Tylko ręczna pompka wysokociśnieniowa sprzedawana przez DiDeep jest kompatybilna ze sprzętem DiDeep
 • Nie pozostawiaj pompy podłączonej pod ciśnieniem, gdy nie jest używana ● Regularnie porównuj manometr (manometr) pompy ręcznej z manometrem urządzenia DiDeep
 • Upewnij się, że w zaciskach nie ma kurzu, wody ani innych ciał obcych po zdjęciu zabezpieczeń
 • Niewłaściwa orientacja zacisku męskiego w zacisku żeńskim może spowodować mikroprzeciek (choć nie stanowi to zagrożenia przy żadnym nacisku)” ● W takim przypadku należy zmienić położenie zacisku, aby ciężar zbiornika nie wywierać jakikolwiek nacisk na zacisk
 • Po 5 pełnych napełnieniach zbiornika należy wymienić filtr wewnątrz wkładu. Wraz z pompą dostarczanych jest 5 białych filtrów piankowych. 6.2. Stacja paliw
 • Połącz zbiornik stacji napełniania ze zbiornikiem butelki, która ma być napełniona ● Powoli otwieraj zawór zbiornika źródłowego, aby uniknąć wzrostu ciśnienia i przepełnienia
 • Podczas zwiększania ciśnienia w stacji paliw nie kieruj manometru w swoją stronę
 • Upewnij się, że w zaciskach nie ma kurzu, wody ani innych ciał obcych po zdjęciu zabezpieczeń
 • Uważaj na urządzenie w PSI (3000 psi = 200 bar; 3750 psi = 250 bar) OSTRZEŻENIA
 • Osoba odpowiedzialna za napełnianie zbiornika musi przebywać w pobliżu sprzętu podczas napełniania 8/14
 • Napełnianie powinno odbywać się przy maksymalnym ciśnieniu 200 bar (3000 psi) dla DiDeep Alu, 250 bar (3750 psi) dla DiDeep Carbon
 • Napełnianie należy wykonywać bardzo powoli (minimum 1 minuta) ● Zrób przerwę podczas napełniania w przypadku zbyt dużego nagrzewania się zbiornika 6.3. Sprężarka 12V
 • Podłącz kable akumulatora (lub falownika) do sprężarki 12 V ● Podłącz wąż wysokociśnieniowy do sprężarki, pociągając zacisk żeński na wężu i wkładając zacisk męski do sprężarki („klik » = dobrze połączenia) ● Wyciągnij żeński zacisk wkładu przed włożeniem męskiego zacisku regulatora («klik » = dobre połączenie) ● Wkręć całkowicie mosiężną śrubę dekompresyjną
 • Włącz wentylatory naciskając zielony przełącznik (upewnij się, że wentylatory pracują)
 • Włącz kompresor naciskając czerwony przełącznik
 • Regularnie porównuj manometr (manometr) sprężarki z manometrem urządzenia DiDeep
 • Regularnie sprawdzaj wyświetlacz temperatury. Nie może przekraczać 85°C (185°F)
 • Pozwól sprężarce pracować aż do uzyskania żądanego ciśnienia (maks. 250 bar / 3750 psi) ● Odkręć mosiężną śrubę upustową, aby uwolnić ciśnienie z węża
 • Odłącz zbiornik od wkładu, pociągając zacisk żeński
 • Wymień filtry wewnątrz wkładu, zastępując je nową mieszanką sita molekularnego i węgla aktywnego."

OSTRZEŻENIA


Jeżeli zbiornik jest zbyt gorący podczas napełniania, zrób sobie przerwę. 7.Zagrożenia ● Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad nurkowania może prowadzić do ryzyka utonięcia lub poważnych obrażeń, a nawet śmierci

 • W przypadku uderzenia sprzęt może ulec uszkodzeniu bez widocznych uszkodzeń W razie wątpliwości zleć sprawdzenie sprzętu specjalistom
 • Całkowicie zabrania się zmiany układu lub modyfikacji różnych części wyposażenia DiDeep
 • Nigdy nie dodawaj przedmiotów ze sprzętu DiDeep do innego sprzętu (nurkowego) lub odwrotnie
 • Nigdy nie wlewaj wody do urządzenia" 8. Przechowywanie
 • Po wyschnięciu produktów przechowuj je w czystym, zamkniętym pudełku lub torbie
 • Przechowuj produkty w suchym miejscu, chronionym przed światłem, w temperaturze od +5°C do 35°C (41°F do 35°F) 9/14
 • Podczas przechowywania pozostawić zawór zamknięty. Górna komora nie może być pod ciśnieniem
 • Nie przechowuj produktów w pobliżu benzyny, oleju lub innych chemikaliów
 • Nie przechowuj produktów w miejscach zakurzonych ani w miejscach, w których jest piasek ● Wąż musi być wolny od wszelkich ograniczeń, a zbiornik musi znajdować się w pozycji pionowej, z zaworem skierowanym do góry
 • Podczas przechowywania zdejmij górny reduktor z zaworu i załóż dołączoną nasadkę, aby zabezpieczyć jego wylot" 9. Konserwacja i pielęgnacja
 • Właściwa obsługa i przechowywanie sprzętu niekoniecznie zależy od tego, jak często jest on używany."
 • Nawet jeśli nie jest używany, niewłaściwe przechowywanie może spowodować poważne szkody
 • Regularnie sprawdzaj swój sprzęt DiDeep przez specjalistę (najlepiej raz w roku)
 • Jeśli chodzi o zbiornik DiDeep, francuskie prawo nie narzuca kontroli ani nowego obowiązkowego testu, jednak te kontrole są zdecydowanie zalecane.
 • Jeśli chodzi o regulatora, francuskie prawo nie narzuca kontroli ani nowego obowiązkowego testu, niemniej jednak te kontrole są zalecane (zapoznaj się z informacjami w zależności od kraju)
 • Zaleca się wymianę filtra pompy ręcznej co 5 napełnień
 • Możliwe, że po określonej liczbie doładowań ruch pompy stanie się utrudniony. W takim przypadku nałóż niewielką ilość smaru silikonowego na metalową rurkę pompy
 • Aby wymienić uszkodzoną część, najlepiej użyć oryginalnej części ● Jeśli oddychanie jest zbyt trudne, zdejmij membranę, odkręcając ją od regulatora.
 • Następnie wyreguluj czułość, dokręcając małą śrubę pod białym paskiem ● Nie próbuj samodzielnie naprawiać sprzętu w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji
 • Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie Twojego sprzętu zależy od jego konserwacji
 • W celu konserwacji automatów i butli skontaktuj się z klubem nurkowym
 • Sekcja FAQ jest również dostępna dla wszystkich produktów w witrynie DiDeep.com 10.Gwarancja ● Sprzęt objęty jest roczną gwarancją od daty zakupu
 • Gwarancja jest ważna tylko dla pierwszego właściciela sprzętu
 • W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych wymagany będzie dowód zakupu od sprzedawcy
 • Niniejsza gwarancja dotyczy tylko części, które są „wadliwe” z powodu wady produkcyjnej 10/14
 • Brak konserwacji może spowodować utratę gwarancji
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zaniedbaniem, o których mowa w niniejszym dokumencie
 • Gwarancja nie obejmuje „normalnego” zużycia produktu i nie obejmuje zalecanych regularnych kontroli. Jest nieważny, jeśli sprzęt zostanie zdemontowany w sposób inny niż zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym przewodniku
 • W przypadku modyfikacji produktu przez osobę wykwalifikowaną, osoba ta przejmuje odpowiedzialność za wymienione naprawy/modyfikacje wykonane na produkcie
 • Gwarancja obejmuje naprawę lub wymianę części przez firmę DiDeep, koszty wysyłki i opakowania pokrywa kupujący. ● Wymienione części stają się wówczas własnością firmy DiDeep.
 • Nowe części w żaden sposób nie prowadzą do przedłużenia gwarancji produktu
 • Odpowiedzialność wynikająca ze sprzedaży ograniczona jest do gwarancji opisanej powyżej. ● Wyklucza to możliwość uciekania się do kar i odszkodowań
 • Zasady mogą ulec zmianie w zależności od jurysdykcji po sporządzeniu niniejszego podręcznika, w takim przypadku może być wymagane dostosowanie
 • Wszelkie modyfikacje produktu unieważniają gwarancję i mogą generować zagrożenia podczas użytkowania
 • Jakakolwiek wymiana części z jednego elementu wyposażenia na inny powoduje unieważnienie gwarancji
 • Aby skorzystać z gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą 11. Normy i przepisy
 • Zbiornik i regulator posiadają certyfikat CE
 • Sprężarka posiada również certyfikat CE
 • Inne normy lub zasady mogą obowiązywać w niektórych regionach, z których niektóre mogą należeć do Unii Europejskiej" 12. Zachowania, których należy przestrzegać i których należy unikać podczas nurkowania
 • Nieprzestrzeganie tych instrukcji może narazić Cię na zagrożenia z poważnymi konsekwencjami dla Twojego zdrowia.

Preambuła


Nurkowanie jest czynnością ryzykowną, jeśli jest uprawiane bez znajomości zasad bezpieczeństwa. W tym dokumencie znajdziesz główne rady dotyczące zachowań, które należy przyjąć i których należy unikać, aby nurkowania pozostały przyjemnymi chwilami. Dalszych porad mogą udzielić wykwalifikowani instruktorzy nurkowania. Podstawowe zasady i porady Przed nurkowaniem zdecydowanie zaleca się skonsultowanie się z lekarzem w celu oceny zdolności do nurkowania. Jeśli cierpisz na choroby układu krążenia, astmę, cukrzycę, choroby serca lub naczyń, choroby laryngologiczne, epilepsję i inne zaburzenia neurologiczne, zdecydowanie odradza się nurkowanie. 11/14 Dotyczy to również chorób przejściowych, takich jak przeziębienie, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zapalenie nosa, gardła, uszu (zapalenie ucha) lub zębów (próchnica).Inne czynniki również nie są zgodne z praktyką nurkowania, takie jak choroba wrzodowa, odwarstwienie siatkówki, jaskra, powiększenie śledziony (splenomegalia) lub ciąża


W załączniku znajduje się dokument z FFESSM wyszczególniający przeciwwskazania.


Unikaj latania lub wędrówek na dużej wysokości w dniu nurkowania. Podczas nurkowania musisz stale oddychać, regularnie sprawdzając manometr. Nie używaj zatyczek do uszu, ponieważ zapobiegają wyrównaniu ciśnienia. Nurkuj tylko wtedy, gdy czujesz się dobrze i chcesz. Nawadniaj się przed i po nurkowaniu (aby zapobiec wysychaniu błon śluzowych z chłodnego, suchego powietrza) Zejście Zejście (nawet płytkie) prowadzi do wzrostu ciśnienia otoczenia. Aby utrzymać równy poziom presji między tobą a otoczeniem, musisz wykonać manewr Valsalvy. Ten proces polega na dmuchaniu (powoli) podczas ściskania nosa przy zamkniętych ustach. Wykonując ten manewr unikasz głównego ryzyka związanego ze zejściem: barotraumy, której skutki odczuwane są głównie na bębenkach usznych i zatokach. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać tego manewru poprawnie, nie schodź dalej i powoli wynurzaj się na powierzchnię. Wynurzanie Podczas wynurzania wykonaj manewr Toynbee, po prostu ściskając nos, ale tym razem połykając (swoją ślinę). Wypadek z nadciśnieniem płucnym jest jednym z najpoważniejszych wypadków nurkowych. Występuje, gdy nurek przestaje oddychać podczas wynurzania. Aby tego uniknąć, po prostu zastosuj elastyczne i ciągłe oddychanie. Prędkość wynurzania nurka nie powinna przekraczać prędkości małych pęcherzyków powietrza. Dla doświadczonych użytkowników i absolwentów akredytowanego klubu wynurzenie ze znacznej głębokości może wymagać dekompresji, która będzie zależeć od czasu nurkowania i osiągniętej głębokości. Celem jest wyeliminowanie nagromadzonego azotu w twoim ciele, ponieważ jeśli pójdziesz zbyt szybko, azot nie zostanie wyeliminowany. Co gorsza, pęcherzyki gazu obecne we krwi powodują zablokowanie naczyń krwionośnych, co w szczególności prowadzi do ryzyka paraliżu lub zakrzepicy. Jeśli odczuwasz ból lub dyskomfort podczas wchodzenia lub schodzenia, natychmiast zatrzymaj swoje postępy. Wynurzaj się powoli i stopniowo na powierzchnię, kontrolując ciśnienie w butli i oddychanie. Wysiłek fizyczny Nie podejmuj niepotrzebnego wysiłku przed, a zwłaszcza w trakcie i po nurkowaniu. Nie nurkuj przed i po nurkowaniu. 12/14 Nigdy nie próbuj przekraczać swoich limitów, sprzęt DiDeep nie jest przeznaczony do wydajności. Zarządzaj oddechem, a w przypadku duszności powoli i stopniowo wynurzaj się na powierzchnię, oddychając tak wolno, jak to możliwe. Adaptacja do środowiska Pod wodą dotykaj tylko elementów, które znasz i zawsze ostrożnie. Słaba widoczność może być stresorem, więc dostosuj nurkowanie do swojego otoczenia. Stres jest często początkiem błędnego koła i może spowodować wypadek. Dlatego ważne jest, aby dobrze zarządzać poziomem stresu, aby zapewnić nurkowanie w najlepszych możliwych warunkach. Wyposaż się zgodnie ze środowiskiem nurkowym. Wybierz odpowiednią maskę i płetwy. Zaleca się również zapasową fajkę. Zimno może być również stresorem. Odpowiedni garnitur zmniejsza problemy związane z przeziębieniem, takie jak duszność.Nie nurkuj w zbyt wzburzonej wodzie, mierz prąd i sprawdź prognozę pogody


13/14 F.F.E.S.S.M. CMPN Wydanie z 4 stycznia 2012

DODATKOWE PRZECIWWSKAZANIA DO NURKOWANIA


Ta lista ma charakter orientacyjny i nie jest wyczerpująca. Problemy muszą być rozwiązywane indywidualnie, ewentualnie z przeglądem ze specjalistą, decyzja z uwzględnieniem poziomu technicznego (początkujący, potwierdzony nurek lub przełożony). W przypadku sporu ostateczną decyzję należy przekazać do Okręgowej Komisji Lekarsko-Prewencyjnej, a następnie w odwołaniu do Krajowej Komisji Lekarsko-Prewencyjnej 14/14

.
TOUT A COMMENCÉ COMME ÇA ...

Nous sommes depuis toujours des passionnés de voyages et de nouvelles aventures. Nous avons tous beaucoup "baroudés", la plupart du temps, en sac à dos, avec un confort plus que sommaire ...

Puis avec le temps, sont arrivés les enfants, jeunes voyageurs en culotte courte, et une nouvelle façon de voyager s'est imposée à nous. Voyager seul, à deux ou en groupe, en couple, entre amis ou en famille, cela n'a rien à voir, et nécessite d'aborder la question du voyage différemment.

Ces différentes expériences nous ont permis de comprendre EXACTEMENT, ce qui pourrait être utile aux voyageurs dans leurs périples.

SERVICE CLIENT 24/7

Notre équipe est à votre disposition pour toute question sur nos articles ou votre commande

PAIEMENTS SÉCURISÉS

La gestion de nos paiements en ligne sont 100% Sécurisés avec Stripe & Paypal.

LIVRAISON GRATUITE

Nous expédions gratuitement, sous 24/48H dans le monde entier !

ENCHANTÉ OU REMBOURSÉ

Chez Passion Coast, c'est 30 jours pour changer d'avis, plutôt sympa, non ?